Don't polish the shit!

HVAD

En stærk kultur!

Det er almindelig kendt, at det i langt højere grad er virksomhedernes evne til at eksekvere end indholdet af strategien, som adskiller de succesfulde virksomheder fra dem som blot klarer sig.

Evnen til at eksekvere ikke bare forretningsstrategi, men også forandringer eksempelvis betinget af hastigt skiftende markeder –  kort sagt - at få ting til at ske - er en af de mest værdifulde organisatoriske kompetencer i dag. Det har også længe været kendt at virksomhedens kultur spiller en vigtig rolle for eksekvering og succesfulde forandringer.

Men hvordan gør man? Det korte svar: Gør kulturen til en medspiller! Men hvordan gør man det? Og hvad gør man hvis kulturen modarbejder

Mere følgeskab!

En organisation, der har brug for at eksekvere effektivt og flytte sig hurtigt i forhold til forandringer har brug for følgeskab. Den har brug for en kultur, der skaber alignment. Den har brug for en kultur, hvor alle medarbejdere ser en mening med deres arbejde og som sammen brænder for at flytte sig mod målet. Medarbejdere der vælger at være lige præcis her, fordi det giver mening.

Vi er specialiserede i at gøre kulturen til den medspiller, der understøtter virksomhedens strategi og ønske om at være en attraktiv arbejdsplads.

HVORDAN

Værdibaseret kultur

Har din virksomhed et værdigrundlag?

Det er en vigtig detalje at værdier der ikke kan ses i handling er i bedste fald ligegyldige, i værste fald er de direkte skadelige.

Lad være med at sige at noget er som det ikke er!

Medarbejder præstation

Præsterer din virksomheds medarbejdere?

Det handler om, at finde de motivationsfaktorer, der får det bedste frem i folk og dermed giver dem mulighed for at give sit fulde potentiale, samtidig med at de hver dag bidrager med endnu et skridt mod virkeliggørelsen af virksomhedens vision og opfyldelsen af strategiske mål. 

Ledersparring

Går du forrest og viser vejen?

Som leder er du en nøglefaktor til at skabe både kultur og forandring. Som leder er du nødt til først og fremmest selv at gå forrest. Gennem ledersparring hos Etikos giver vi dig adgang til et spejl af din ledelsespraksis. Et spejl hvor der er fokus på særligt fem punkter.

Hvis nej

Fundament

 

Der er altid værdier og holdninger, der definerer kulturen – også selvom de ikke er nedskrevet.

Vi laver en præcis diagnosticering af organisationens værdi – og holdningskultur. Vi laver en diagnosticering af legitime beslutningsgrundlag og de holdninger der styrer beslutninger.

Det kommunikerer vi tydeligt – det hjælper vi også dig med.

Herefter træffer vi en beslutning – hvilke værdier giver det mening at udpege som markører for fremtiden? Værdier, der er i overensstemmelse med strategien, eksisterende kultur samt nødvendige kulturforandringer for at tilpasse sig en omskiftelig verden.

Her hjælper vi dig også med at sikre at der er ejerskab fra top til bund og fra bund til top. Vi arbejder med høj grad af involvering.

Ud fra diagnosticeringen defineres adfærdsmarkører for værdierne, så adfærden bliver let genkendelig – for alle.

Dernæst præciseres indsatser til at skabe alignment omkring værdierne. De kan være mange forskellige – det afhænger af hvad der giver bedst mening i din virksomhed, not one size fits all.

Vi hjælper også med at gøre det muligt at foretage løbende kvalitative målinger af alignment. Vi kan eksempelvis indarbejde værdierne i APV, Mu samtaler, performance samtaler, rekrutterings samtaler, samt alle formelle dialogrammer i organisationen, men igen, det afhænger af hvad der giver mening hos lige præcis jer.

FacebookTwitterLinkedIn

Hvis ja

Fundament

 

Har du målt på det? Værdier. Ved du om det virker og om det skaber alignment i organisationen? Hvis det ikke gør, er det i bedste fald ubrugeligt i værste fald skadeligt, fordi de skaber utroværdighed.

Vi hjælper dig med at lave en præcis diagnosticering af organisationens værdimæssige alignment tilstand.

Det kommunikerer vi tydeligt  – det hjælper vi også dig med.

Herefter træffes en beslutning – er værdierne de rigtige – eller skal der justeres?

Ud fra diagnosticeringen defineres adfærdsmarkører for værdierne, så adfærden bliver let genkendelig – for alle.

Dernæst præciseres indsatser til at skabe alignment omkring værdier. De kan være mange forskellige – det afhænger af hvad der giver bedst mening i din virksomhed, not one size fits all.

Vi hjælper også med at gøre det muligt at foretage løbende kvalitative målinger af alignment. Vi kan eksempelvis indarbejde værdierne i APV, Mu samtaler, performance samtaler, rekrutterings samtaler, samt alle formelle dialogrammer i organisationen, men igen, det afhænger af hvad der giver mening hos lige præcis jer.

FacebookTwitterLinkedIn

Medarbejder præstation

Glade medarbejdere

 

Virksomheden har brug for at medarbejderne præsterer. Medarbejderne har brug for at præstere. Langt de fleste medarbejdere går på arbejdet med et ønske om at lykkes i sit arbejde. Det er ikke raket videnskab. Det springende punkt bliver at finde de motivationsfaktorer, der får det bedste frem i folk og dermed giver dem mulighed for at give sit fulde potentiale, samtidig med at de hver dag bidrager med endnu et skridt mod virkeliggørelsen af virksomhedens vision og opfyldelsen af strategiske mål.

Verden skifter hastigt i dag. Det kræver nye måde at arbejde med performance på. Alle kender til de kvantitative tilgange. Her kan vi måle enten på eksempelvis konkrete salgstal, eller på en klassisk kundetilfredshedsundersøgelse på en skala fra 1-10. Det giver os bare ikke den viden vi har brug for. Et eksempel: Hvis I har som mål at have stærke tillidsbaserede kunderelationer, hvordan måler man så på om medarbejderne er i stand til at skabe dem? Eller hvordan måler vi eksempelvis på kvaliteten af relationen til kunden, altså hvor god relationen er? Her er der brug for kvalitative målinger. Målinger der tager udgangspunkt i den oplevede værdi.

Medarbejdere i dag efterspørger hyppige kontaktpunkter, hurtig opfølgning og kvalitativ feed back, så de kan justere deres indsats hurtigt og præcist.

Den tilgang hjælper vi jer med at gøre til et aktivt og konkret redskab i hverdagen.

Samtaler flytter mennesker

 

FacebookTwitterLinkedIn

Ledersparring

Ledersparring

 

Som leder er du en nøglefaktor til at skabe både kultur og forandring. Som leder er du nødt til først og fremmest selv at gå forrest. Brænder du for det, du beder dine medarbejdere om at brænde for og viser du det til din organisation? Går du forrest og viser vejen?

Giver du den nødvendige konstruktive feed back, der både siger tingene som de er og sikrer at der er muligheder for udvikling?

Gennem ledersparring hos Etikos giver vi dig adgang til et spejl af din ledelsespraksis. Et spejl hvor der er fokus på særligt fem punkter:

 

Hvorfor! – fodfæstet i din ledelsespraksis

Hvorfor er du leder? Og her skal du stille dig selv spørgsmålet; hvilken forskel skal din ledelsespraksis gøre for andre? Hvad driver dig som leder og hvad gør dig til en god leder?

Don´t polish the shit! 

Erkend! – både muligheder og problemer – sig det, som det er.

Indhold frem for form

Du skal vide hvad det er du står for. Du skal have klare holdninger og værdier. Og du skal ikke være bange for at skilte med dem.

Den faktiske virkelighed

En organisation er ikke en teoretisk ting, den er et stykke virkelighed med historie, mening og kultur, der er særegen for lige præcis den – det er dit udgangspunkt for handling, forandring og de valg, du vil, kan og skal træffe.

Dialogisk dømmekraft

Gå aktivt ind i dialoger. Lyt og lær!

Træn dig selv i refleksion over den påvirkning, dine handlinger og beslutninger har på andre og på organisationen som helhed.

 

Ledersparringen tilrettelægger vi som det passer dig. Det typiske vil være at begynde med ad hoc samtaler for derefter at udvide samtalerne med deltagelse i eksempelvis møder, eller at følge dig i din hverdag som leder. Målet er at give dig præcis og tydelig feed back på din ledelsespraksis og spejle den virkning du har på dit ledelsesfelt.

FacebookTwitterLinkedIn

Sådan arbejder vi med kultur forandring

FASE 1

Problempræcisering

FASE 2

Undersøgelse

FASE 3

Analyse – rapport

FASE 4

Tilbagemelding og anbefalinger

FASE 5

Indsatsstrategi

FASE 6

Implementering

Problempræcisering

Vi stiller skarpt på de adfærdsmæssige og kulturelle udfordringer i organisationen, der medfører unødvendige værditab.

Undersøgelse

Vi laver en undersøgelse i organisationen ved hjælp af fokusgruppeinterviews nogle gange kombineret med observationer.

Analyse – rapport

Vi analyserer undersøgelsen og dokumenterer resultaterne i en rapport, samt anbefalinger til forandringer.

Tilbagemelding og anbefalinger

Ledelsen får en mundtlig og grundig tilbagemelding. På baggrund af anbefalingerne til forandringer afdækker vi mulighederne for gennemførelse af forandringerne.

Indsatsstrategi

Vi bistår ledelsen med at få lavet en præcis indsatsstrategi på baggrund af rapport, anbefalinger og feasability.

Implementering

Vi bistår i implementeringen med værktøjer til opfølgning og evaluering samt justeringer af indsatser.

OM ETIKOS

Etikos er en rådgivende virksomhed drevet af passion, hjerteblod og høj faglig kvalitet. 

I et samarbejde med Etikos kan du og din virksomhed forvente at blive udfordret. Etikos´ fokus ligger på den konkrete virkelighed. Vi tager fat der hvor virkeligheden udfordrer.

Vi tager udgangspunkt i den praksis der er, ikke den praksis der teoretisk burde være. Det vil sige; Vi siger det vi ser, vi giver ærlig (og empatisk) feed back, det er det vi mener med don’t polish the shit. Vi finder løsninger på jeres udfordringer i den praksis der er jeres og i den virkelighed, der udgør jeres hverdag. Det er derfor vi siger, not one size fits all.

 

Vi glæder os til et samarbejde med jer. Ring til os, så drikker vi en kop kaffe og finder ud af om vi er det rigtige match.

Etikos meeting
Etikos

Ansatte

Uploaded image

Christina Busk

Ejer og Stifter. Email: Busk@etikos.dk. Tlf: 2897 6999
Cand. theol. fra Aarhus Universitet ; Suppleret med flere moduler i masteruddannelsen “Applied Ethics” ; Uddannet proceskonsulent
Uploaded image

Lene Frølund

Chefkonsulent. Email: Lene@etikos.dk. Tlf: 2261 4194
Cand.mag. i fransk og religion ; Uddannet konfliktmægler og konfliktvejleder fra Center for Konfliktløsning ; Supervisoruddannelsen Kempler Instituttet
Uploaded image

Uffe Lund

Kulturkonsulent. Email: Uffe@etikos.dk. Tlf: 5179 7644.
Cand.scient. i antropologi og religion
Uploaded image

Mette Rosendal Strandbygaard

Chefkonsulent. Email: Rosendal@etikos.dk. Tlf: 4020 3931
Kandidat i pædagogisk antropologi, Aarhus Universitet; Lærer med linjefag i kristendomskundskab og dansk fra ÅDAS; Filosofihistorie, argumentationsteori, logik og videnskabsteori, Aarhus Universitet; Diplomfag i bl.a. konsulentkompetencer på gruppe og individniveau og udviklings- og personlighedspsykologi; supervisor, Kempler Instituttet.

Cases

Artikler

- Du kan her se nyligt udgivne artikler fra Etikos

Kontakt os